Проектен мениджмънт

“ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ООДGRNPowerBulgaria®  предлага на клиентите и партньорите си услугата „Ръководител проект” от стартиране на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация. С тази консултантска услуга поема организационните функции и отговорности по време на строителството:

– Изготвя подробен план график за строежа и контролира изпълнението му;

– Изготвя и провежда тръжните процедури и участва заедно с Възложителя в избора на изпълнители и доставчици на услуги;

– Координира дейността на изпълнителите;

– Упражнява ежедневен проектантски надзор на строежа;

– Носи отговорност до приключване СМР на строежа и въвеждането му в експлоатация.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close