Кога, защо и при какви условия се съставя сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация?

Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се съставя в срок не по-рано от 3 години и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането и в експлоатация (чл.39 ал.2 ЗЕЕ).

Целта е получаване на действително необходимата енергия за поддържане на микроклимата в сградата, сравняване с еталонния разход на енергия за сградата и при необходимост да се предпишат енергоспестяващи мерки, които да намалят енергопотреблението на сградата.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close