Потенциални клиенти

Ние екипът на GRNPowerBulgaria® се превръщаме в незаменим партньор в постигането на целите на нашите клиенти, като им помагаме да приложат на практика мерки за енергоспестяване, оптимизация на процеса при предпроектни проучвания, както и оценяване инвестиционния потенциал на даден имот.

Нашите клиенти получават най-добрите консултантски решения, за да създадат устойчиви връзки с ключовите си партньори и потребители, както и да декларират приноса си в опазване на околната среда и разумното потребление на изчерпаеми природни ресурси.

За нас началото на всяко партньорство е отправната точка на едно пътешествие. Ние сме решени да извървим заедно пътя до успеха на клиентите си.

В обхвата на инжинеринговите консултантски услуги, които предлагаме ние GRNPowerBulgaria® бихме могли да бъдем Ваши партньори:

  • при анализ потенциалните възможности за развитие на терен (земеделска земя или поземлен имот) за бизнес или лични инвестиционни намерения;
  • при окомплектоване на строителни книжа за стартиране на ново строителство;
  • по време пълния цикъл за изграждане на строеж;
  • при реализиран строеж/обект преди въвеждането му в експлоатация;
  • при енергиен одит на сграда в експлоатация/промишлена система за оптимизация разходите за енергоносители.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close