Техническа литература

Изчисляване на годишен разход на енергия в сгради, в съответствие с наредба 04/7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, 2006, технически университет – София

Технически Университет – София, “Ръководство за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”, “СОФТТРЕЙД”, 2006г.

Технически Университет – София, “Ръководство за изчисляване на годишния разход на енергия в сградите”, “СОФТТРЕЙД”, 2006 г. /в съответствие с Наредба №7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради/

Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – I част, “Техника” 1990 г.

Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – II част, “Техника” 2001 г.

Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – III част, “Техника”

Савов Р., Назърски Д., „Топлоизолационни системи на сгради”, ”АВС Техника”, 2006г.

Scroll Up search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close