Мисия

Мисията на GRNPowerBulgaria® е създаване на предпоставки за популяризиране, развитие и утвърждаване на системи от мерки за разумно потребление на енергия.

Полагаме усилия, време и енергия като последователно и прозрачно подпомагаме нашите клиенти, партньори и приятели в намиране на икономически най-изгодното за тях, технически мотивирано решение за практическо прилагане на енергоспестяващи мерки и подобряване ефективността при експлоатация на интегрирани сградни и промишлени системи!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close