Партньори

Нашите настоящи клиенти и партньори са инвестиционни компании, дружества с основен предмет на дейност проектиране, строителство, РСМР, саниране на сгради паметници на културата и архитектурата, публични администрации и частни лица:

“ТЕХНОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

“СТЕК БИЛДИНГ” ООД

“ТЕМЕРСО” ООД

“ЕДЕЛАНД” ЕООД

“БАНСКО БИЛДИНГ КЪМПАНИ” ООД

“ЛИДЕРПРОЕКТ” ЕООД

ОБЩИНА ПИРДОП

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

“КОРЕКТ СТРОЙ 2005” ЕООД

“СПЛЕНДИД ВИЛИДЖ” ООД

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА

“ДИСИКОМ” ООД

“АУТОВЕГА 3” ООД

“ИНЖПРОЕКТ” ООД

“СОФИЙСКА ВОДА” АД

“ЕНЕРДЖИ МОТОРС” ООД

“МБАЛ “СВЕТА АННА” – СОФИЯ” АД

Министерство на земеделието и храните, “Североизточно държавно предприятие” ДП, ТП “Държавно ловно стопанство – Шерба”

“ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД /Postbank/

ТЕХНОЛОГИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “МАРИЯ КЮРИ” гр.Перник

Университет в гр.Ниш, Сърбия – Факултет по машиностроене

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ -с.Кунино, ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА

Помощно училище „Св.Паисий Хилендарски“ – гр.Благоевград

Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр.Банско

Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин“ гр.Петрич

„ВАС МИТ“ ЕООД

„ИНЧИП-97“ ООД

„ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩИНА МОНТАНА

ОБЩИНА НИКОПОЛ

ОБЩИНА СВОГЕ

ШРАЙБЕР ФУУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД (DANONE)

МЦ СВЕТА ПЕТКА – САНДАНСКИ ООД

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ОБЩИНА ВРАЦА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

ТУБЕКС ООД

РОПРИНТ ЕАД

ИНТЕРХОЛД ЕООД

АКТУАЛ ГРУП ЕООД

СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ АД

АРТСТРОЙ ООД

ТОДОРОВ И СИН 99 ООД

РАКОМС -2 ООД

БИОТЕРМ ООД

БРИЗ – ЮГ АД

ДИНАМО СЛИВЕН АД

МАКЕРМАН ООД

ОБЛАСТ РУСЕ

ТД НА НАП СОФИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – Пловдив

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

„ФИЛИПОПОЛИС-РК” ООД

„ВИНЕКС-СЛАВЯНЦИ” АД

„МОДА ЕСКАЛЕЙТ КЪМПАНИ” ООД

„ВЪЛЧЕВ” ООД

„КОЛБАСО” ООД

„СММ КОМЕРС” ООД

„КЕЙСИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

„УНИТЕМП“ ЕООД

„КОНСОРЦИУМ АГРОБИЗНЕС“ АД

„ДЖИЕВ“ АД

„СТЕФАНОВ – ИВАН СТЕФАНОВ – 04“ ЕООД

„АГРОМЕС“ ООД

„МЕРОНЕ-Н“ ЕООД

„ХАДЖИЙСКИ И ФАМИЛИЯ“ ООД

„ОРХАНИЕ МИЙТ“ ЕООД

„ЛАКТОКОМ“ ЕООД

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close