Ние сме

“ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ООДGRNPowerBulgaria® сме компания с основна дейност:

– Обследване за енергийна ефективност и издаване на СЕРТИФИКАТ за проектни енергийни характеристики на нови сгради;

 Обследване за енергийна ефективност и издаване на СЕРТИФИКАТ за енергийните характеристики на сгради в експлоатация;

 Проверка за енергийна ефективност на отоплителни системи с водогрейни котли;

 Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации;

– Обследване за енергийна ефективност на ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ (ПС);

– Консултантски услуги в сферата на ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, протокол от оценка на постигнати енергийни спестявания след реализирана реконструкция и технологична модернизация в сгради и ПС, доказани чрез повторно обследване за ЕЕ или чрез прилагане на специализирани методики).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close