Настоящи клиенти и партньори

Нашите настоящи клиенти и партньори са инвестиционни компании, дружества с основен предмет на дейност проектиране, строителство, РСМР, саниране на сгради паметници на културата и архитектурата, публични администрации и частни лица:

“ТЕХНОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

“СТЕК БИЛДИНГ” ООД

“ТЕМЕРСО” ООД

“ЕДЕЛАНД” ЕООД

“БАНСКО БИЛДИНГ КЪМПАНИ” ООД

“ЛИДЕРПРОЕКТ” ЕООД

ОБЩИНА ПИРДОП

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

“КОРЕКТ СТРОЙ 2005” ЕООД

“СПЛЕНДИД ВИЛИДЖ” ООД

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА

“ДИСИКОМ” ООД

“АУТОВЕГА 3” ООД

“ИНЖПРОЕКТ” ООД

“СОФИЙСКА ВОДА” АД

“ЕНЕРДЖИ МОТОРС” ООД

“МБАЛ “СВЕТА АННА” – СОФИЯ” АД

Министерство на земеделието и храните, “Североизточно държавно предприятие” ДП, ТП “Държавно ловно стопанство – Шерба”

“ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД /Postbank/

ТЕХНОЛОГИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “МАРИЯ КЮРИ” гр.Перник

Университет в гр.Ниш, Сърбия – Факултет по машиностроене

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ -с.Кунино, ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА

Помощно училище „Св.Паисий Хилендарски“ – гр.Благоевград

Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр.Банско

Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин“ гр.Петрич

„ВАС МИТ“ ЕООД

„ИНЧИП-97“ ООД

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close