Техническа литература

Изчисляване на годишен разход на енергия в сгради, в съответствие с наредба 04/7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, 2006, технически университет – София

Технически Университет – София, “Ръководство за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”, “СОФТТРЕЙД”, 2006г.

Технически Университет – София, “Ръководство за изчисляване на годишния разход на енергия в сградите”, “СОФТТРЕЙД”, 2006 г. /в съответствие с Наредба №7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради/

Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – I част, “Техника” 1990 г.

Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – II част, “Техника” 2001 г.

Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – III част, “Техника”

Савов Р., Назърски Д., „Топлоизолационни системи на сгради”, ”АВС Техника”, 2006г.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close