Кога, защо и при какви условия се съставя сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация?

Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се съставя в срок не по-рано от 3 години и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането и в експлоатация.

До издаването на сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация енергийните характеристики на сградата  се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда, съгласно чл.20, ал.2 на Закона за енергийна ефективност.

Сертификатът за енергийните характеристики на части от сградата, съгласно чл.20 ал.5 на  Закона за енергийна ефективност, се издава въз основа на общ сертификат за цялата сграда при блокове с обща отоплителна инсталация.

Целта е получаване на действително необходимата енергия за поддържане на микроклимата в сградата, сравняване с еталонния разход на енергия за сградата и при необходимост да се предпишат енергоспестяващи мерки, които да намалят енергопотреблението на сградата.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close