Любопитни факти

Около 80% от енергията използвана в световен мащаб се получава от изкопаеми горива, а изгарянето на изкопаеми горива с цел получаване на топлинна енергия води до отделянето на въглероден диоксид и други емисии на вредни газове в атмосферата, считани с право за причинители на глобалното затопляне.

Като отпадъчен продукт при производството на електроенергия ежегодно се отделят в атмосферата приблизително 80 тона живак. Любопитен факт е, че живакът е най-токсичния тежък метал отделян в атмосферата.

Около 70-90% от общото количество отделени емисии в атмосферата идват от транспорта.  Приблизително 45-50% от общото количество емисии азотен окис отделяни годишно в атмосферата са принос от транспорта. Около 66% от емисиите въглероден диоксид отделени от транспорта се дължат на изгарянето на бензин, 16% от дизел и 15% от оползотворяването на други горива.

Транспорта като отрасъл консумира около 35% от общата консумация на енергия. 95% от транспорта по света е зависим от петрола.

Стъклена бутилка се разгражда за 1 милион години.

Добивът на изкопаеми горива е 100 000 по-бърз от времето необходимо за формирането им.

Слънчевите лъчи доставят за един час толкова енергия, колкото цялото население на Земята консумира за една година.

Страните със силно развита икономика консумират около 30% от общата световна консумация на енергия. Бързият прираст на населението и бързите темпове на развитие на световната икономика ще доведе до бързото нарастване на консумацията на енергия в световен мащаб.

Очаква се световната консумация на енергия да нарасне с 40% до 50% до 2020г., а световното производство на енергия да достигне съответно: от възобновяеми източници (18%), ядрена енергия (4%), изкопаеми горива (78%); глобалното изхвърляне на въглероден двуокис в атмосферата също се очаква да нарасне до 50%.

Любопитен факт е, че населението на Америка представлява приблизително 5% от цялото население на Земята, а консумира около 26% от общата световна консумация на енергия.

20oC е оптималната т.н. идеална стайна температура. При упражняван подходящ контрол за поддържането и разходите Ви за отопление ще се редуцират т.е. намалят с около 10-20%.

Постижима цел е намаляването разхода на енергия във Вашия дом с около 30%, ако закупувате енергийно ефективни консумативи и уреди!

Доказан факт е – 40% от общата консумирана енергия в дома Ви е топлинна.

Енергията съдържаща се в мълнията е достатъчна, за да препече 160 000 филийки хляб!

За всяка минута, в която вратата на фризера Ви е отворена, са необходими 3 минути, след затварянето и, за постигане на зададената на фризера температура!

Около 15% от топлинната енергия, която консумира домакинството Ви се губи през неуплътнените зони на контакт между дограмата /врати, прозорци и витрини/ и ограждащите зидове.

До 10% бихте могли да намалите разходите за топлинна енергия на дома си, ако поставите топлоизолационна система на външни стени, под и таван, както и като уплътните  връзката между дограма и външни зидове, уплътнения по врати и прозорци и минимизирате възможността от поява на топлинни мостове.

Любопитен факт е, как избора на декоративна боя в интериора  може да повлияе на консумацията на енергия. Белите стени отразяват 80% от светлината попадаща върху тях. Черните стени отразяват само 10%.

Натрупаният домашен прах върху светлоизточника /електрическите лампи или замърсените стъкла на прозорците/ могат да намалят притока на светлина с около 10%.

Около 90% от енергията консумирана от миялната машина отива за подгряването на водата.

Пералните и миялни машини консумират около 25% от общата консумация на енергия в едно домакинство.

При всяко отваряне вратата на готварската печка, в режим на приготвяне на храната, губите около 25-30% от температурата във фурната.

Микровълновите уреди в домакинството консумират средно около 50% по-малко енергия от енергията консумирана от конвенционалните домакински уреди.

Около 10% от общата стойност на Вашите сметки за електроенергия идват от електроуредите в дома Ви, оставени в режим “изчакване”. Това са компютри, телевизионни приемници, аудио системи и др.

Средно 16 милиона тона въглероден диоксид се отделят в атмосферата на всеки 24 часа.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close