Комуникационна политика

В комуникационната политика на GRNPowerBulgaria® са залегнали принципите за директно общуване, което е целенасочено, за постигане на конкретните цели в диалога клиент-консултант.

Oсновните цели, които сме си поставили при обмена на информацията са:

  • изграждане положителния имидж на компанията, налагането и на пазара като престижна и уважавана марка;
  • информиране на потенциалните ни партньори и клиенти за специфичните особености на предлаганите от нас услуги;
  • разработване на форум за дискусии и експертно представени мнения на уважавани и водещи професионалисти в своите области.

Използуваме няколко инструмента за достигане на нашите послания до потребителите и бъдещите ни клиенти, а именно:

  • реклама /чрез периодични промоции и разяснителни кампании, участия в дискусии и конференции/;
  •  насърчаване и осмисляне на предимствата една сграда да притежава паспорт и сертификат, гарантиращ качествено отличителните ѝ характеристики на пазара на недвижими имоти;
  • връзки с обществеността /чрез пакет от програми насочени  в посока представяне и защита имиджа на компанията/.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close