Екип

Екип – обследване за енергийна ефективност на сгради 

ключови експерти:

инж. Вяра Златева
Управителвяващ партньор, експерт Строителни конструкции

инж. Евгений Колев
Управителвяващ партньор, експерт Електротехника и автоматика

инж. Александър Митев
Мениджър екип, експерт Отопление вентилация и климатизация

инж. Иво Радев
Гл. експерт Отопление, вентилация и климатизация

арх. Камен Жейнов
Гл. експерт Архитектура и строителни конструкции

инж. Михаил Новоселски
Гл. експерт Строителни конструкции

инж. Златина Петрова
Гл. експерт Отопление, вентилация и климатизация

инж. Милена Младенова
Гл. експерт Електротехника и автоматика

 

Екип – обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

ключови експерти:

инж. Манчо Иванов
Мениджър екип, експерт топлоенергетика

доц. д-р инж. Димитър Русев
Мениджър екип, експерт Отопление, вентилация и климатизация

инж. Добрин Орешков
Директор „Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи“, Гл. експерт Електротехника и автоматика

 

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close