Мисия

Мисията на GRNPowerBulgaria® е създаване на предпоставки за популяризиране, развитие и утвърждаване на системи от мерки за разумно потребление на енергия.

Последователно и прозрачно да подпомагаме нашите клиенти, партньори и приятели в намиране на най-икономически изгодното за тях, технически мотивирано решение за практическо прилагане на енергоспестяващи мерки и подобряване ефективността при експлоатация на сградните системи.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close