Конструктивни обследвания на сгради

Извършва се за установяване на актуалното състояние на носещата конструкция на обследвания обект преди предприемане действие по преустройство или саниране на същеструващи сгради.

Първа стъпка при взимане на решение как да бъде обновена дадена сграда е архитектурното и конструктивно обследване за установяване на актуалното състояние:

  • Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата конструкция на сградата;
  • Технически оглед,  визуално и инструментално обследване и документиране на наличните дефекти,  пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата,  участъци с открита армировка;
  • Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата конструкция –  междуетажни височини,  конструктивни междуосия, наличие на дилатационни фуги и др.;
  • Установяване на основните размери на напречните сечения на главните конструктивните елементи от сградата  (колони,  греди, плочи, стени)  и сравняване с тези от проекта по част  „Конструкции”  ако има налична проектна документация;
  • Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в конструкциите материали в главните елемeнти на конструкцията (бетон, армировка, стомана, дърво  и др.);
  • Установяване на  дефекти и повреди в конструкцията.

Втора стъпка е представяне на резултатите от конструктивното обследване в „Техническа експертиза”, в която е формулирано и заданието от Възложителя:

  • Систематизира се информацията относно нормите и критериите на проектиране,  използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на сградата;
  • Установява се типа и значимостта на минали конструктивни повреди, включително и проведени ремонтни дейности;
  • Извършва се проверка на носещата способност на характерни елементи на конструкцията при отчитане актуалните характеристики на вложените материали.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close